Новости

Главная Новости

Кора муравиного дерева

Опубликовано: 12.03.2021

Муравьиное дерево (лапачо негро, розовое лапачо) – лиственное вечнозеленое растение. Оно распространено в Южной и Центральной Америке, имеет крупные розовые цветы, которые видны на фото. Свое название растение получило из-за муравьев, устраивающих колонии в полостях его древесины, перейдите По Д'Арко. Ценность представляет кора, которую называют По Д’Арко или Pau D’Arco. Далее вы узнаете о полезных свойствах растения, ознакомитесь с подробной инструкцией по применению сухой коры муравьиного дерева и добавок на ее основе.

Кора муравиного дерева

В коре содержится много полезных компонентов, наиболее значимыми из которых являются лапахол, бета-лапакон и ксилодин. Первый принадлежит к группе сильных антимикробных и противовирусных средств, он участвует в иммунных реакциях и механизмах противодействия аллергии. Ксилодин является противопаразитарным и противогрибковым веществом.

Свойство бета-лапакона – индуцирование апоптоза раковых клеток, предотвращение роста и метастазирования новообразований. Было также установлено, что в естественных условиях вещество способно превращаться в активный метаболит, который подавляет неопластические процессы в опухоли. Но этого недостаточно для подтверждения лечебных свойств растения, поэтому врачи-онкологи не признают Pau D’Arco лекарственным препаратом.

Я слышала о коре муравьиного дерева, как о противовирусном, антибактериальном, противопаразитарном и иммуномоделирующем средстве, поэтому была рада, когда увидела капсулы на любимом iherb, решила попробовать действие коры на себе.

Целебные свойства коры были известны многие сотни лет, растение применялось в народной медицине жителей Южной Америке, смотрите По Д' Арко. А в последние годы оно вообще стало популярным, и рекламировалось как чуть ли не средство от всех бед, в том числе против СПИДа. Дело в том, что кора содержит вещество лапачол, одно время ученые его рассматривали как средство борьбы с раком, но потом отказались от этой идеи, т.к. вещество имеет множество побочных эффектов, которое может привести даже к смерти (эта информация меня немного насторожила, и я решила, что бад следует принимать не регулярно, а курсами).

Основной целью приобретения БАДа была борьба с аллергией. По весне у меня появляются на коже шелушащие участки, которые сильно чешутся. Врач прописал мне противоаллергические таблетки и мазь-антибиотик. Первые пару лет мазь успешно справлялась, а потом, видимо произошло привыкание. И я решила прибегнуть к природному антибиотику - т.е. к коре муравьиного дерева.

По моим наблюдениям: состояние кожи за время приёма не улучшилось (но и хуже не стало), про аллергию я уже написала.  

Я бы поставила тройку препарату,  но после того, как я пропила почти всю банку, я заболела гриппом! Причем не слабо так заболела, 2 недели в постеле.  Я думала, что от этого "иммуномоделирующего"средства я год болеть не буду как минимум. Я вообще не поняла, на что я потратила средства, и какой эффект от принятия получила.  ИМХО : совершенно бесполезный бад!  

uk

Мурашине дерево (лапачо негро, рожеве лапачо) - листяна вічнозелена рослина. Воно поширене в Південній і Центральній Америці, має великі рожеві квіти, які видно на фото. Свою назву рослина отримала через мурах, що влаштовують колонії в порожнинах його деревини, перейдіть За Д'Арко. Цінність представляє кора, яку називають По Д'Арко або Pau D'Arco. Далі ви дізнаєтеся про корисні властивості рослини, ознайомитеся з докладною інструкцією із застосування сухої кори мурашиного дерева і добавок на її основі.

В корі міститься багато корисних компонентів, найбільш значущими з яких є лапахол, бета-лапакон і ксілодін. Перший належить до групи сильних антимікробних і противірусних засобів, він бере участь в імунних реакціях і механізмах протидії алергії. Ксілодін є протипаразитарною і протигрибковим речовиною.

Властивість бета-лапакона - індукування апоптозу ракових клітин, запобігання зростанню і метастазування новоутворень. Було також встановлено, що в природних умовах речовина здатна перетворюватися в активний метаболіт, який пригнічує неопластические процеси в пухлини. Але цього недостатньо для підтвердження лікувальних властивостей рослини, тому лікарі-онкологи не визнають Pau D'Arco лікарським препаратом.

Я чула про корі мурашиного дерева, як про противірусний, антибактеріальній, проти паразитарних і імуномоделюючих засобів, тому була рада, коли побачила капсули на улюбленому iherb, вирішила спробувати дію кори на собі.

Цілющі властивості кори були відомі багато сотень років, рослина застосовувалося в народній медицині жителів Південної Америці, дивіться За Д 'Арко. А в останні роки воно взагалі стало популярним, і рекламувалося як мало не засіб від усіх бід, в тому числі проти СНІДу. Справа в тому, що кора містить речовину лапачол, у свій час вчені його розглядали як засіб боротьби з раком, але потім відмовилися від цієї ідеї, тому що речовина має безліч побічних ефектів, яке може привести навіть до смерті (ця інформація мене трохи насторожила, і я вирішила, що бад слід приймати не регулярно, а курсами).

Основною метою придбання БАДа була боротьба з алергією. По весні у мене з'являються на шкірі лупиться ділянки, які сильно сверблять. Лікар прописав мені протиалергічні таблетки і мазь-антибіотик. Перші пару років мазь успішно справлялася, а потім, мабуть сталося звикання. І я вирішила вдатися до природного антибіотика - тобто до кори мурашиного дерева.

За моїми спостереженнями: стан шкіри за час прийому не поліпшився (але і гірше не стало), про алергію я вже написала.

Я б поставила трійку препарату, але після того, як я пропила майже всю банку, я захворіла на грип! Причому не слабо так захворіла, 2 тижні в ліжку. Я думала, що від цього "імуномоделюючої" кошти я рік хворіти не буду як мінімум. Я взагалі не зрозуміла, на що я витратила кошти, і який ефект від прийняття отримала. ІМХО: абсолютно даремний бад!

видео Кора муравиного дерева | видеo Кoрa мyрaвинoгo деревa
Опубликовано: 12.03.2021 | Исправлено: 12.03.2021Беркут
12.03.2021 в 14:22
Лапачо еще называют чаем инков. Это порода дерева, которая растет в лесах Южной и Центральной Америки. Засуха получается из внутреннего слоя ее коры, на основе которой можно приготовить отвар. Его лечебный эффект уже много лет используется в народной медицине. Экстракт коры лапачо обладает следующими свойствами:
Франс Воложанинов
13.03.2021 в 08:22
Поддержка работы иммунной системы - лишь одно из многих преимуществ Pau d'Arco. Кроме того, он поддерживает правильное функционирование печени и пищеварительной системы. Дополнительным преимуществом является поддержка детоксикации и улучшения качества крови. Исследования свойств Лапачо ведутся постоянно. Противовирусное действие коры муравьиного дерева обусловлено ее способностью подавлять процессы ферментации, без которых вирусы не могут размножаться. Противогрибковые свойства связаны с наличием ксилидина в коре головного мозга, который в сочетании с лапахолом подавляет рост многих видов грибов. Свойства поддерживая работу иммунной системы, поддержка защитных механизмов при бактериальных и вирусных инфекциях, синтез эритроцитов, гепатопротекторное действие, поддержание нормального уровня глюкозы в крови, способствует очищению организма от вредных микроорганизмов и ненужных продуктов обмена веществ, поддерживает процессы пищеварения и положительно влияет на развитие микрофлоры кишечника.

В народной медицине Пау д'Арко используется для лечения многих заболеваний. К ним, среди прочего, относятся:

Сторонники народной медицины считают, что регулярное употребление препаратов Пау Д'Арко может уменьшить воспаление и успокоить инфекции. Кроме того, он защитит от сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии.
Riga Batvilihina
14.03.2021 в 20:22
В настоящее время во всем мире проводятся исследования свойств По Д'Арко. Многие ученые интересуются его свойствами и, в частности, исследуют механизм его противоракового действия.
Вода Вересина
15.03.2021 в 14:22
Экстракт коры лапачо стимулирует работу клеток иммунной системы, убивает бактерии и грибки и в то же время нейтрализует вирусы гриппа. Это означает, что он проявляет иммуностимулирующие свойства. Кроме того, он сводит к минимуму секрецию желчной кислоты и стимулирует секрецию слизи, поэтому может помочь облегчить симптомы язвенной болезни. Были проведены исследования, подтверждающие благотворное влияние лапачо при лечении пациентов, страдающих артритом. Это помогло уменьшить опухоль в суставах. Ему также приписывают ускоренное заживление ран. Кроме того, экстракты Pau D'Arco обладают противогрибковыми свойствами. Они особенно эффективны в борьбе с дрожжами. По этой причине их используют при лечении микозов.
Шеманенков Вовк Богданович, Славгород (Россия)
16.03.2021 в 08:22
Традиционная латиноамериканская медицина использует настои коры лапачо для лечения рака. Обратите внимание, что нет исследований, подтверждающих этот эффект. Некоторые результаты указывают только на потенциальный противораковый эффект, а другие даже стимулируют рост раковых клеток и склонность к метастазам.
Vik Gredzhev, Славута (Украина)
17.03.2021 в 02:22
Первое противопоказание к применению настоя По д'Арко - беременность и кормление грудью. Это также может увеличить вероятность появления синяков. Пау д'Арко также может увеличить вероятность кровотечения во время и после операции.

Все комментарии
rss